Vad är BUAB?

Vad är BUAB?

Burgsviken Utveckling AB, BUAB,  är ett icke vinstdrivande, röstbegränsat  utvecklingsaktiebolag som äger hamnen i Burgsvik. Det betyder att all eventuell vinst återinvesteras i hamnens utveckling och att ingen på stämman kan rösta för mer är 10% av de aktier som representeras på stämman.

BUAB bildades 2014 närdet blev känt att Region Gotland beslutad sälja Burgsviks Hamn på öppna marknaden. Oron spred sig att hamnen, Burgsviksbornas mötesplats och hjärta kunde komma att privatiseras på bekostnad av  tillgänglighet för alla. För att kunna förhandla med regionen om en annan utgång bildades BUAB med en bred folklig förankrig i bygden. En markanvisningsprocess startades och BUABs utvecklingsplaner för hamnen vann regionens gillande. Med bl.a. de pengar som våra nästan 300 aktieägare bidragit med kunde vi köpa hamnen och påbörja dess utveckling.

BUABs styrelse och vår projektledare arbetar helt ideellt och utan ersättning. Vi får också hjälp med en del frivilliga insatser från några som vill stötta vårt arbete - det behöver vi mer av!

Vår ambition är att fortsätta att förbättra och utveckla hamnområdet på ett hållbart sätt som är bra för  hela Burgsvik.  Alla kommer aldrig att  vara helt nöjda men vi känner ett stort stöd och hoppas att flertalet fortsatt gillar våra insatser.  

Eftersom hamnen bygger på ideellt arbete tar vi gärna emot hjälp med praktiska göromål. Är du intresserad av att hjälpa till praktiskt med hamnen maila Margret Edlund.
Till sommaren 2023 planerar vi att skapan några arbetsgrupper för praktiskt hamnarbete.

Det är roligare att arbeta tillsammans!

BUAB, Burgsviken utveckling AB

Styrelse 2022-23:
Maria Halla, ordförande maria.nilsdotter@gmail.com
Andreas Wickman, vice ordförande andreas@wickmanvind.se
Anita Widén
Johan Ederlöv
Tryggve Berling

Adjungerad, Kassör mm.
Margret Edlund

Projektledare:
Hans Nilsson