Framtidsplaner

Vad händer i hamnen 2023-2024

2024  tar vi det fortsatt lugnt med utvecklingen i hamnen

Vi gläds åt att Länstyrelsen är positiv till vindkraft söder om Hoburgen och hoppas på ett positivt besked av regeringen till sommaren. Vindkraften tror vi kommer att vara positiv för Gotlands sydliga hamnar och innebära nya arbetstillfällen.

Vi kommer äntligen att ha en Hippocampe i anslutning till hamnen, en badrullstol som kan användas på sandstranden.

Vi fortsätter att söka nya pengar för att kunna fortsätta utveckla och förbättra hamnen. 

Vi kommer vidare att arbeta med allt som behövs för det innovationscenter vi ska bygga.

Vi välkomnar alla nya och gamla båt- och badgäster.

Vi laddar för 2025 !

Framtidsplaner

Vi vill förlänga det populära soldäcket in i viken och skapar dämed fler platser för sol och bad.

Vi vill muddra och vi anlägga  ny vågbrytare som skyddar hamninloppet.

Vi vill bygga ett nytt litet cafe  i anslutning till servicehuset.

Vi vill förändra hamnplanen,- fiskebodarna flyttas och placeras ut på ett tilltalande sätt. 

Vi vill minska parkeringen på hamnplan vid badet, för att minska olycksriskerna .

Planer finns också på ett utomhusgym och en dansbana med scen för uppträdanden
i anslutning till restaurangen i den inre delen av hamnen.