Framtidsplaner

Vad händer i hamnen 2023-2024

2023  blir året då vi tar det lite lugnt med utvecklingen i själva hamnen,  men vi kommer inte att vara sysslolösa.
Vinterstormen 2021 inträffade vid ovanligt högt vattenstånd och vågorna slog sönder badbryggor  och soldäck och drog ut strandens sand i havet.  Då försäkringen inte täcker skador orsakade av vågor, blev det att omprioritera vår planeringen.  Kostnaden hamnade på oss och blev 500-tusen.
Många betalda och frivilliga arbetstimmar gick åt för att återställa hamnen till sommaren.
Vi kommer söka nya pengar för att fortsätta utveckla hamnen. 

Vi kommer vidare att arbeta med allt som behövs för det innovationscenter vi ska bygga.

Vår nyemission är nu avslutad!

Vi laddar för 2024 !

Framtidsplaner

Vi vill förlänga det populära soldäcket in i viken och skapar dämed fler platser för sol och bad.

Vi vill muddra och vi anlägga  ny vågbrytare som skyddar hamninloppet.

Vi vill bygga ett nytt litet cafe  i anslutning till servicehuset.

Vi vill förändra hamnplanen,- fiskebodarna flyttas och placeras ut på ett tilltalande sätt. 

Vi vill minska parkeringen på hamnplan vid badet, för att minska olycksriskerna .

Planer finns också på ett utomhusgym och en dansbana med scen för uppträdanden
i anslutning till restaurangen i den inre delen av hamnen.