Nyheter från BUAB

Husbilsplatser!

På vår parkering till höger om Hamnvägen, vid fd Reningsverket, har vi i år 4 husbilsplatser.
Man betalar i betalautomaten i hamnen och får då tillgång till dusch och toalett.
Pris Husbil 300:-

BUAB har ansökt och fått pengar från Leader Gute

Hos Leader Gute kan man söka pengar för miniprojekt.
Paraplyprojektets namn är "Stärk besöksnäringen i din bygd - föreningar".
BUAB har ansökt och fått stöd för röjning av släke på badstranden i Burgsviks hamn.
Vi gläds tillsammans med alla barn och vuxna som skall bada i hamnen i sommar.


Med anledning av debatten om stad kontra landsbygd!

BUAB har i en skrivelse till Region Gotland ansökt om ett lån från kommunen på 1,5 miljoner
för att i dessa bistra ekonomiska tider kunna fortsätta vår verksamhet och utveckla
hamnen i Burgsvik. Vi fick tyvärr nej från Regionstyrelsen men detta nej har startat en viktig debatt
om skillnaden mellan satsningar i stad och på landsbygd.
Även BUAB har skrivit en insändare som publiseras här:

Med anledning av Tomas Rådkvists välformulerade och initierade insändare för några dagar sedan angående kameler och myggor i Regionstyrelsen kan det vara på sin plats att ytterligare bidra med information från oss – Burgsviken Utveckling AB.

När Region Gotland proklamerade försäljningen av hamnen i Burgsvik var det angeläget för oss lokalt att försöka behålla hamnen som en uppskattad offentlig mötesplats och en plats för näringslivsutveckling. Vi bildade ett utvecklingsbolag, Burgsviken Utveckling AB. Utvecklingsbolaget kännetecknas bland annat av att all eventuell vinst återinvesteras. Inga vinstmedel går till aktieägarna. Bolaget har 388 aktieägare, varav även föreningar och företag representerande många personer. 

Vi har verkat i ett decennium och tillfört hamnen alla de faciliteter som kännetecknar en attraktiv gästhamn. Flera företag finns etablerade på platsen och vi vårdar den omtyckta badplatsen noga med nya investeringar. Man badar gratis. Listan över insatserna kan göras lång. 

Och nu till ekonomin. Vi har investerat drygt 6 miljoner – räknat i pengar. En kombination av  aktiekapital, lån, statliga medel och EU-bidrag. De ideella insatserna genom åren är omfattande och har varit helt avgörande.

Vi har arbetat metodiskt, småskaligt och gjort välavvägda prioriteringar. Nu står vi inför möjligheten att kunna utveckla hamnområdet till en verklig bas för forskning kring vatten, vätgas och energi och till en plats för folkbildning . Forskningen drivs med forskningsanslag som bl.a. betalar hyreskostnader. IVL- Svenska Miljöinstitutet är vår närmaste samverkanspart och påtar sig ett stort ansvar för denna utveckling.

I detta läge behöver vi medel för investeringar. Vi ansåg att det knappast fanns ekonomiskt utrymme för lokalbefolkningen att ytterligare fylla på bolagets kassa, så vi framställde en önskan om att få låna 1,5 miljoner kronor i fem år ränte- och amorteringsfritt. Två andra utvecklingsbolag har haft förmånen att få låna under liknande omständigheter, så vi såg inga formella hinder. 

Regionstyrelsen sa nej – pengarna behövs till byggande av nytt badhus och ny ishall. Det handlar om många hundratals miljoner kronor.

Förstämningen bland alla 388 aktieägare och deras medlemmar, personal, familjer, ideellt arbetande, entreprenörer och alla framtidsoptimister här på Storsudret är påfallande, djupgående och blir långvarig. Kamelerna och myggorna spär på motsättningarna mellan stad och land.  

Maria Halla
Ordförande i BUAB

VARMT VÄLKOMNA ALLA 96 helt NYA AKTIEÄGARE

Att öka tillgängligheten så att alla kan bada har vi arbetat med länge.
Vår hamn med sina djupförhållanden och oskyddade läge lämpar sig inte för
ramper ut i vattnet med de krav på säkerhet som gäller för sådana.
Vi har därför beslutat anskaffa en Hippocampe sittvagn till kommande sommar.
Vi passar på att tacka Gubis och Länsförsäkringar som hjälpt oss med finansieringen!
Den fungerar som en rullstol med ballonghjul som ger möjlighet att från badstranden själv ta sig ut i vattnet.
Vi grunnar nu på hur man ska kunna boka och ta ut den ur ”garaget”. Vi tar gärna emot förslag!

Efter hårt arbete av våra arkitekter har vi tillslut fått bygglov för innovationscentret
som ska byggas vid gamla reningsverket. Vi har dock fortfarande ett problem med tillfartsvägen.
Det öppnar för en fortsatt positiv utveckling, inte bara för hamnen utan för hela bygden.
Vi får återkomma om detta när planerna kommit längre.

Vädret blir alltmer oförutsägbart.
Det var många som i september badade i sommarvarmt vatten och njöt på soldäcket i godan ro.
BUAB planerade som förr att vid arbetsdagen ta upp bryggorna och höststäda hamnen.
Vädret ville annorlunda och oktober hann knappt börja innan havet svepte bort både golv och räcken från badbryggorna i en överraskande storm med högt vatten.
Dessvärre kommer vi framöver att få ta in bryggorna tidigare.

BUAB har som alla andra drabbats av inflationen, höjda räntekostnader och ökat pris på energi och allt annat.
Vi har kunnat hålla budget men behöver noga överväga hur vi ska prioritera och stärka ekonomin.
Fortfarande har vi ändå kvar drömmarna om utökat soldäck, förbättringar i småbåtshamnen, ett trivsamt hamncafé, muddrad gästhamn mm.
Vi rustar oss med tålamod, kavlar upp ärmarna och jobbar för att allt i bästa fall ska kunna bli verklighet med tiden.

Vi har en ny mailadress som kommer att fungera bättre och vara knuten till vår hemsida.
Här tar vi tacksamt emot idéer för hamnens utveckling mm.
Adressen är: info@burgsvikshamn.se