Innovationscenter

Varför ett innovationscenter i anslutning till hamnen i Burgsvik?

Vi vill inte bara utveckla hamnen utan även arbeta för utveckling i hela samhället med fler hållbara arbetstillfällen i Burgsvik och därmed förhoppningsvis också på sikt fler permanenta bostäder. 

Redan i de utvecklingsförslag vi presenterade för Region Gotland 2014 inför köpet av hamnen fanns planer på ett miljöcenter med. Vår ambition är därför att så snart som möjligt starta arbetet med att bygga ett Inovationscenter för miljöteknik tillsammans med IVL, Svenska miljöinstitutet, som redan bedriver omfattande forskning på Storsudret,  OX2, som är vindkraftsoperatör och Forum Östersjön,  en ideell förening aktiv på Storsudret inom många utvecklingsprojekt som rör vatten och hav.

Vi har fått ett positivt förhandsbesked från Region Gotland, strandskyddsdispens från Länstyrelsen  och hoppas nu på ett snabbt bygglov.

Placering av centret intill Burgsviken är avgörande för projektet. Centret skall innehålla utställningslokal, miljöbibliotek, konferensrum samt rum för forskning. Utställningarna skall visa på  olika tekniker, forkningsframsteg och framtidslösningar av befintliga och väntade problem kring energiförsörjning, vattenrening, restaurering av mijön i Östersjön, mm. 

Ett projekt kring att med energi från vindkraftverk tillverka vätgas genom spjälkning av vatten planeras.  Det stora överskott av syre man får vid den processen kommer att bl a. användas i försök att syresätta Burgsvikens döda bottnar så att livet kan återvända där. En landbaserd fiskodling kan dra nytta av syret.

Vindkraftoperatören OX2 har sedan 2021 planerat att anlägga en havsbaserad vindkraftspark
ca 20 km syd om Hoburgen. Parkens namn är AURORA. Fullt utbyggd planeras den att omfatta upp till 370 turbiner och kommer därmed att vara en av Europas största havsbaserade vindkraftparker.
Målet är att etablera Burgsvik som huvudort för service och underhåll av vindkraftsparken
vilket kan ge ett betydande antal framtidssäkra arbetstillfällen åretrunt på Storsudret.
Storsudrets två hamnar, Burgsvik och Vändburg ligger geografiskt väl placerade för
servicebåtar till vindkraftsparken. Burgvik har även en bra infrastruktur för att bygga upp service, säkerhets- och räddnings- funktioner för AURORA-fältet.

Vi har fått bygglov för ett Innovationscenter
men det har inte distribuerats då tillfartsvägen
utreds av regionen.