Hamnens historia

Burgsvik är en av Gotlands äldsta lanthamnar.
1876 byggdes hamnen om som utskeppningshamn för bryn och slipstenar i sandsten.

Mellan 1927-1928 byggdes den ut ytterligare och en lotsstation inrättades vid den närbelägna fyren Valar.

Från 1908, till järnvägens nedläggande 1960, var Burgsvik den södra ändstationen för Gotlands järnväg som gick ända ut på hamnens pir. På piren fanns då även en tid två stora oljecisterner för sjöfarten. Här fanns även  en gång post-, telegraf- och tullstation.

Burgsvik var en centralort vid sekelskiftet med färgeri, garveri, urmakare, guldsmed och konditori.
Här drevs också handel med slipsten, spannmål och vanlig bodhandel.

Hamnmagasinet, som ligger i inre hamnen, byggdes på 1600-talet och har därefter haft många olika funktioner, isbinge för landad fisk, lagerlokal för in och utskeppning av olika varor, privatbostad i slutet av 1960-talet, värdshus och på 80-talet fiskrestaurang och festvåning.

I dag ägs fastigheten av ett stockholmsbaserat företag och är alltså inte en del av BUAB.
 

Slipstensfabriken intill hamnen 1828

Utskeppning av slipstenar 1940

Banvallen går ända ut på piren, där båtar väntar 1941

    Flygfoto 1947, där man ser banvallen.

Världens största export av slipstenar. Kuba främsta exportland

 Övre delen byggs om och kläs med träpanel 1948.

Sidan är under uppbyggnad. Bidra gärna med bilder och information !